top of page

DASJBYGDING (DALSBYGDING)

 ´A

Atti

Bær/Å bårrå

Bære 

Dett

Di

Djup - djupar - djupeste

Dokk

Dom

Ell

Fill

Fjøsa

Fol´ (´ei uti vatna)/Å fole (seg uti vatna)

Foring 

Frå

Førr 

Førreninga 

Førtelingan

Gard/Garda 

(En) gong/(Den) gonga

Gråvvå 

Gång/Gånga

Hell

Ho

Holldå 

Huje 

Huse

Hæ´end

Høgt

Hørrd/Hørrde

Ittje/Ittj 

Ittjnå

Ke/Ke ´u/Ke ´u sei?

Keffer

Kessen

Kjem

Kjillar´n

Kvar/Kver

Hvert/Ettekvart

Kven

Kvit/Kvitt

Ky 

Læv

Låvvå

Manj 

Mesta/Mesta ittj

Mjølk

´N

No

Nørr

Nørre/Nøern/Nør´n 

Nørst 

Nåe

Ryss/Rysspåsså

Sannj 

Sea

Sei

Sju 

Sjøl

Sjølveste

Skjer/Skjett

Spelle

Stærrt

Svårr/Svårrå

Såmmårtida 

Ti

Te/Åt

Tebake/Tebakesj/Tebakesj att

Trøng

«Tu veia»

Tverrt

Tøl 

Tøngste

´U

Uta/Utaførr

Vatn

Væla

(Å) vørrå/(Å) vørr

(Ha) vørre

(Ha) vørrte

Øge/Øger/Øgan

Dialektboka

BOKMÅL

Da/Hun

Baki

Bærer/Å bære

Bare

Faller

Di

Dyp - dypere - dypest

Dere

De/Dem

Eller

Vel

Fjøset

Ha (deg ut i vannet)/Å ha seg ut i vannet

Mat

Fra

For

Foreningen

Fortellingene

Gård/Gården

En gang/Den gangen

Grave

Gang/Gangen

Heller/Holder

Hun
Holde

Rope

Husker

Hendene

Høyt

Hørt/Hørte

Ikke

Ingenting

Hva/Hvor du/Hva sier du?

Hvorfor

Hvordan

Kommer

Kjelleren

Hver

Etterhvert

Hvem

Hvit/Hvitt

Kuer

Lever

Love/Leve

Men

Nesten/Nesten ikke

Melk

Han

Når

Noen

Lengst nord

Noe

Gutt(er)/Gutt

Sanne

Siden

Si

Skjønner du

Selv

Selveste

Ser/Sett

Spille

Sterkt

Svar/Svare

Sau

Sommertiden

I/Inni

Til

Tilbake

Trenger

Flytt deg/Ut av min vei

Med en eneste gang

Tåle

Tyngste

Du

Uten/Utenfor

Vann

Verden

Å være

Har vært

Har blitt

Øye/Øyer/Øynene

bottom of page